AVISO LEGAL

Consonte ao disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (en diante, “LSSI”), poñemos no seu coñecemento que na páxina www.vinoceleiros.com (en diante, o “Sitio Web” ) se exponen os dados identificativos da empresa:  Galicia Rural Alimenta, S.L. (de agora en diante A EMPRESA) con CIF B94083193  e domicilio en Lugar da Rocha 41 B Tomiño, Pontevedra.

O presente Aviso Legal (en diante, “Aviso Legal”), xunto coas Condicións Xerais (en diante, “Condicións Xerais”), estabelecen as condicións que regulan o emprego dos servizos da sociedade da información que A EMPRESA pon ao dispor dos usuarios da rede Internet a través do Sitio Web. Os aspectos relativos ao tratamento dos dados personais dos Usuarios polo uso do Sitio Web atópanse regulados na  Política de Privacidade.

Deste xeito, o acceso e uso do Sitio Web supoñen que o usuario do mesmo (en diante, o “Usuario”) aceita na súa totalidade, e obrígase a cumprir por completo, o presente Aviso Legal, as Condicións Xerais, a Política de Privacidade así como as instrucións ou recomendacións que se lle indiquen en cada caso concreto.

A EMPRESA ostenta todos os dereitos sobre contido, deseño e código fonte desta páxina Web e, nomeadamente e con carácter enunciativo pero non limitativo, sobre as fotografías, imaxes, textos, logos, deseños, marcas, nomes comerciais e dados que se inclúen na Web.

Advírtese a Siareiros e Usuarios que eses dereitos están protexidos polas lexislacións vixentes, española e internacional, relativas á propiedade intelectual e industrial. Asimesmo, e sen perxuizo do anterior, o contido desta Web tamén ten a consideración de programa informático e, xa que logo, resúltalle tamén de aplicación toda a normativa española e comunitaria europeia vixente na materia.

Queda expresamente interdita a reprodución total ou parcial desta Web, ou de cualquera dos seus contidos, sen o permiso expreso e por escrito d’A EMPRESA.

Asimesmo queda totalmente interdita a copia, reprodución, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública e/ou cualquer outra acción que comporte unha infracción da normativa vixente española e/ou internaciónal en materia de propiedade intelectual e/ou industrial, así como o uso dos contenidos da Web, se non é coa la previa autorización expresa e por escrito d’A EMPRESA.

A EMPRESA informa que non concede licencia ou autorización implícita nengunha sobre os dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial ou sobre cualquer outro dereito ou propiedade relacionados, directa ou indirectamente, cos contidos incluidos na Web.

Tan só se autoriza o uso dos contidos do dominio web con fins informativos e de servizo, sempre que se cite ou se faga referencia á fonte, sendo o usuario o único responsábel do mal uso dos mesmos.